Konverteringsoptimalisering (CRO)

Hensikten med ditt nettsted er få besøkende til å gjøre det du ønsker. Det være seg en henvendelse, utfylling av skjema, nedlastning av fil, eller bestilling av vare/tjeneste. Konverteringsoptimalisering CRO (Conversion Rate Optimization) er arbeidet med å oppnå dette.

 

Øk konverteringsraten

 
Dette handler i hovedsak om to ting: 1) Å få riktige besøkende til siden din, og så 2) gjøre det så enkelt som mulig for dem å utføre ønsket handling. Mange besøkende fra feil målgruppe er bortkastet, og hvis riktig målgruppe ikke handler, tjener du ikke penger.

 

I nesten alle tilfeller kan dette fikses med noen få enkle grep. Kommunikasjon/markedsføring skal sees på, og nettsiden må gjennomgåes. Det handler gjerne om å spisse/segmentere det som gjøres mot målgruppene, og på nettsiden må en gjøre en trafikkanalyse og gjennomgå grensesnitt. Sistnevnte er det viktigste å begynne med da all trafikk inn er bortkastet hvis ikke kundene gjør det du ønsker når de er der.

 

Trenger jeg Konverteringsoptimalsering CRO?

 
Det korte svaret er: Ja, alle trenger det. Uansett om det gjør fungerer kan det alltid bli bedre. Akkurat som i butikken, så er det på nett til en hver tid en rekke elementer som forstyrrer bruker. Det er derfor essensiellt at en fjerner alle tenkelige distraksjoner fra kjøpeprosessen.

 

Et godt eksempel, eller veiledning om du vil, er bilettautomaten til toget. Du har 90 sekunder til å kjøpe bilett og komme deg på toget. Det siste du vil er å bli forstyrret i prosessen med å få biletten i hånden. Ha dette som utgangspunkt nå du lager konverteringstrakten/kundereisen fra flagget interesse til utført handling på ditt nettsted.

Betalt søk, SEO Sosiale medier, hva gjør jeg?

 

I våre dager brukes det lang rekke forskjellige verktøy, strategier og kanaler. Hvis du ikke er fagperson er dette både stort og uoversktlig å ta inn over seg. Det jeg kan si for å gjøre det enkelt er at alt har en effekt. Alt jobber og gir resultater, men ligger det ikke en grunnleggende tanke bak hvordan dette brukes, vil det ikke nødvendigvis dra i samme retning. I verste fall skjer kanskje det motsatte.

 

Konverteringsoptimalisering CRO

 

En vanlig strategi er å drive besøkende inn på siden ved betalt søk eller innholdsmarkedsføring, for å så å få brukerne utføre ønsket handling på egen nettside. Dette er en enkel strategi, men nå en bruker forkjellige berktøy uten samhandlig blir det fort både dyrt, tidkrevende og lite effektivt. Og selv om en gjør dette helt riktig, med god samhandling, planer og gjennomtenkt strategi, så hjelper det ikke hvis ikke brukeren gjør det du ønsker på nettsiden. Konverteringsoptimalisering hjelper deg å få brukeren til å utføre ønsket handling.

Konklusjonen er:
Sørg for at nettsiden gjør det den skal med Konverteringsoptimalisering CRO, så kan du du begynne arbeidet med å drive inn trafikk til siden din.

 

Snakk med meg om Konverteringsoptimalisering CRO

Lokal forankring

Jeg har stor tro på at nærhet til mine kunder er avgjørende for suksess. Å formidle kjernen til en bedrift over nett gjøres best med kombinasjonen av kunnskap om bedriften, dens kunder og begges forankring i deres område eller region. Derfor begrenser jeg meg til områdene i og rundt Oslo, Asker, Bærum og nedre Buskerud.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn