Omicron Kapital & Forsikring AS

Logo | visuell profil | Salgsmatriell | Nettsted

Oppgave

Lage logo, visuell profil, salgsmatriell og nettsted for kunden.

 

Idealkunde

Privatkunder fra 40 år og oppover. Primært øvre middelklasse med positiv formue i verdipapirer og/eller bolig.

 

Jobben utført

Visuell profil og logo er laget i samarbeid med kunde. Dette er gjort over et meget kort tidsrom, hvilket var mulig da kunden hadde meget klare tanker om både mål, branding, kommunikasjon og hensikt. En noe mer utfordrende oppgave var å lage predefinerte kalkyledokumenter i Excel, som konsulentene kunne bruke selv og redigere i fra kunde til kunde. Disse brukes både til utregning og presentasjon rett fra Excel, hvilket er en lite brukt, men svært effektiv anvendelse av programmets muligheter.


Prosess

Logo er en stilisert "O" form, som spiller på flere sider ved både navn og form. Omicron har en betydning av to/flersidighet og dette vises gjennom fargedeling. Formen kan også sees som en boks, en edelsten og en inngang/åpning. Målgruppen til kunden er mennesker som ønsker investere i trygge poster, men med en bra avkastning. Derfor var en nøkkelelement i utformingen å inngi tillit. I den grad det er mulig å formidle dette fra en bransje hvis omdømme har sunket mye de siste år, så mener kunden at vi har lykkes godt med dette.

Nettside

Omicron sin hjemmeside er en informativ ensides variant, der det primære er å informere om både seriøsitet, lovilighet og enkelhet. Forretningsideen er lett forståelig for de aller fleste, men er likevel lite brukt. Hensikten med nettsiden er å formidle til brukerne at de er trygge når de tar kontakt, og at dette er gjennomsiktig. Senere skal nettstedet bygges ut med større beskrivelser av portefølje og metodikk.

Gå til nettsted

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn