Søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering (SEO) går i stor grad ut å kjenne dine idealkunder og vite så nøyaktig som mulig hva de søker etter. Hvert søk gir mange tusen resultater, og er du ikke på førstesiden er sjansen liten for at noen klikker seg til din webside. Søkemotoroptimalisering er kunnskapen om hvordan du skal få ditt nettsted til å rangere høyest i søkemotorene.

Bli funnet av dem som leter

Konkurransen på nett i dag er stor og tøff. SKal du være synlig må du arbeide for det. Å optimalisere siden for søk er både en tidkrevende og en kontinuerlig prosess. Du må være forberedt på at det kan ta flere måneder før du er der du ønsker. Det er dog store variasjoner fra bransje til bransje, og noe går ganske raskt, mens andre tar mye tid. Har du først kommet i en bra posisjon vil det gi mye avkastning på sikt. En topplassering har en selvforsterkende effekt i det at websiden vil få mye trafikk, hvilket i seg selv øker rangeringen. SEO handler mye om hva slags informasjon du legger på siden, hvordan den struktureres og hvor bra informasjonen er. Er du flink til å spesifisere nøye hva du gjør og for hvem på en god språklig måte, vil du belønnes. Godt innhold har rangen.

Brukevennlighet - viktig for søkemotoroptimalisering

Det er dog viktig å gjøre ting i rett rekkefølge. Sørg for at din nettside er visuelt og strukturelt sett bra, slik at brukerne for gjort det ønsker på websiden din. Du kan lese mer om dette under konverteringsoptimalisering. Men for innholdets del er det viktig at det du skriver er fortåelig, satt i riktig sammenheng / rekkefølge / hierarki. En nyttig grunnregel er å tenke at du skriver for en som ikke kan noe om dette fra før. Med mindre det er helt grunnleggende som å kle på seg eller å spise, så har en god og enkel forklaring en positiv effekt på leseren. Jo mer presist og enkelt du skriver, jo enklere er det for Google å rangere deg opp i søket.

Noen tips på veien

Overskrifter, ingresser, lenker og titler er virkemidler som websider måles på. Dette er ikke tilfeldig. En god side er bygget opp som en avisartikkel. Den skal formidle informasjon på flere nivåre tilpasset hvordan vår hjerne prosesserer informasjon via lesning. Gode overskrifter og fornuftige lenketekster gjør det lett for bruker å raskt bestemme hvilken informasjon som skal leses og om den skal leses. Skriver du godt innhold, både språklig og grammatisk, belønnes dette også. Titler på siden går under det vi kaller meta informasjon og er ikke synlig på selve siden, men synlig for søkerobotene. Denne informasjonen synes i søketreffet, og er således svært viktig for å dra inn brukeren til din side.

Hvorfor søkemotoroptimalisering?

Som ellers vil jeg heller vise til resultater enn å kjøre debatt.  Jeg har tatt egen medisin, og har spennende tall å vise til. I begynnelsen av mai gorde jeg en innsats der jeg tok for meg tre søkeord:

"Websider"

"Konverteringsoptimalisering"

"Wordpress"

Resultatene snakker for seg selv

(pr. 15 juni 2016)

"Websider"

side 1

Etter 6 uker  ligger jeg på bla. førstesiden i Oslo, Bærum, Asker, Drammen og Buskerud samt en rekke fler.

"Konverteringsoptimalisering"

side 1

Etter 6 uker ligger jeg på bla. førstesiden i Oslo, Bærum, Asker, Drammen og Buskerud, samt en rekke fler

"Wordpress"

side 1

Etter 6 uker ligger jeg på bla. førstesiden i Bærum, Asker og Buskerud og en rekke fler

Viktig informasjon om kostnader og risiko

 

Å bruke penger på SEO er en risiko.
Mange sier at å kjøpe deres tjenester er en investering og ikke en kostnad. Jeg er ikke enig. En investering er i mine øyne å bytte til seg en konkret verdi som kan omsettes til samme eller stigende verdi kort tid etterpå. Eksempelvis en eiendom, et fat med olje eller en gullbarre.

Tjenester er en kostnad
Først når du får penger tilbake som dekker inn kostnaden og gir mer tilbake, kan du subjektivt sett se på det som en vellykket investering i ettertid. Som sagt er det å kjøpe søkemotoroptimalisering en risiko. Det er ingen garantier, kun en erfaringsbasert forventning om fremtidig lønnsomhet som følge av utført/utførende tjeneste.

Er det verdt pengene?
Verdien av en topplassering i søket er udiskutabel. Mine tjenester er godt dokumentert og fungerer pr i dag meget bra.  Kostnaden er relativ i forhold til tiden det tar og innsatsen i antall timer som legges inn. Så det blir opp til deg om du er villig til å bruke penger for å tjene penger.

Er du fortsatt i tvil om kan hjelpe deg bli bedre synlig?

Søkemotoroptimalisering (SEO)Jeg er nemlig helt sikker på at jeg kan. Søkemotoroptimalisering (SEO)

Kontakt meg i dag!

Lokal forankring

Jeg har stor tro på at nærhet til mine kunder er avgjørende for suksess. Å formidle kjernen til en bedrift over nett gjøres best med kombinasjonen av kunnskap om bedriften, dens kunder og begges forankring i deres område eller region. Derfor begrenser jeg meg til områdene i og rundt Oslo, Asker, Bærum og nedre Buskerud.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn